Openingstijden

Onze openingstijden :
Diensten04/04 > 03/07 -
28/08 > 20/09
04/07 > 10/07 -
16/08 > 28/08
11/07 > 15/08
Officie

9h > 12h30

14h > 19h30

9h > 20h
Brood / Kruidenier / Bar

9h > 12h30

14h > 19h30

8h30 > 22h 8h30 > 23h
Chips Niet beschikbaar fermé > fermé 12h00 > 21h30
Snacking Niet beschikbaar fermé > fermé fermé > fermé
Barrière

8h00 > 22h00

8h00 > 22h00 8h00 > 22h00
Zwembaden04/04 > 13/06 -
06/09 > 20/09
13/06 > 06/09
Overdekt zwembad 10h > 12h30 / 14h > 19h30
Buiten zwembad beschikbaar - onverwarmde 10h > 12h30 / 14h > 19h30